Πρακτικά 2020

A. Ενιαίος Τόμος (Download)


B. Αναλυτικά

1. Μελέτες και καινοτόμες προτάσεις υποστήριξης Διδασκαλίας Πληροφορικής

«Αξιοποίηση τεχνικών παράλληλου προγραμματισμού στο περιβάλλον Scratch»
Δ. Λαδιάς, Θ. Καρβουνίδης, Α. Λαδιάς


«Πως ο pacman βρίσκει το δρόμο του: οι αλγόριθμοι DFS και BFS για μαθητές Λυκείου»
Ο. Γοργογιάννης, E. Ρόμπολα


«Μια κρουαζιέρα στο ποτάμι: από την αναλυτική επίλυση προβλήματος στην Υπολογιστική Σκέψη»
Περ. Γεωργιάδης


«Διασκεδαστικοί Γράφοι. Μια διδακτική πρόταση για μαθητές Λυκείου»
Κ. Γκόλφης, E. Ρόμπολα


«Αποτίμηση της διδασκαλίας της γλώσσας προγραμματισμού R σε φοιτητές οικονομικών»
Ευρ. Βραχνός


«Υπολογισιμότητα και Μηχανές Turing. Μία διδακτική πρόταση»
Α. Σκαρλάτος, Ε. Ρόμπολα


«Εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω COVID 19 στην εκπαιδευτική διαδικασία: απόψεις και προτάσεις βελτίωσης των μαθητών/μαθητριών»
Μ-Ευτ. Αγγελάκη, Θεόδ. Καρβουνίδης, Χρ. Δουληγέρης


«Σχολικά Hackerspaces: Υποστηρίζοντας την Πληροφορική στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
Δ. Δημητρόπουλος, Ν. Σταθουλόπουλος, Ε. Ρόμπολα


«Πληροφορική Γυμνασίου: εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική με τη βοήθεια του online προγράμματος TINKERCAD ακολουθώντας βασικές αρχές της Σχεδιαστικής Σκέψης. Προσέγγιση με εξ αποστάσεως -σύγχρονη- διδασκαλία»
Ν. Κλέτσα, Α. Πεπούδη, Α. Κλέτσας


«Το Προγραμματιστικό Περιβάλλον Μ2000 στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
Γ. Καρράς


«Προσομοιώσεις Νευτώνειας Μηχανικής με Python. Μια διδακτική πρόταση»
Π. Μεραμβελιωτάκης, Ε. Ρόμπολα

2. Μελέτες και καινοτόμες προτάσεις υποστήριξης Διδασκαλίας με Νέες Τεχνολογίες

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τοπική ιστορία ως εκπαιδευτικά εργαλεία»
Ηλ. Τζιώρας, Βασ. Πουλόπουλος, Μαν. Γουάλλες


«"QuRiosity: Το κυνήγι της μυστικής λέξης". Εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Μαραθώνα»
Γ. Δημακόπουλος


«Ο ψηφιακός γραμματισμός ως μέσο κατάκτησης στόχων κριτικού γραμματισμού: Μία διδακτική πρόταση ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη διερεύνηση των ιδεολογικών διαστάσεων του διαφημιστικού λόγου στο Γενικό Λύκειο»
Κ. Καλαούζη


«“Me The A.I #2.0”: εισάγοντας τους μαθητές στην Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα από ένα ευρωπαϊκό έργο eTwinning»
Γ. Λάσκαρη, Ε. Παπαδοπετράκη, Σ. Σκιαδά


«Μετασχηματίζοντας διδακτικά σενάρια για νέα μαθησιακά περιβάλλοντα Επείγουσας Διαδικτυακής Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
Μ. Κασσωτάκη, Κ. Ξεναρίου


«Ο ρόλος της τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως συμβουλευτική ευάλωτων κοινωνικών ομάδων»
Γ. Καρούντζου, Μαν. Γουάλλες


«Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (RRI) στην εκπαίδευση: υλοποίηση και αρχική αποτίμηση μιας εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης»
Αλκ. Ζουρμπάκης, Πανδ. Δορούκα, Στ. Παπαδάκης, Μιχ. Καλογιαννάκης


«Youth, new technologies and Informatics. The regeneration of a library»
R. Bariampa, Dr C.D. Fanidis


«“The Intelligent Wall”. The Electrical Analogy as an Educational Technique in the Context of HASS&STEM & Contextual Learning»
S. Savelides, M. S. Savelidi


«Το λογισμικό ανάλυσης βίντεο Tracker χρήση, δυνατότητες και εφαρμογή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση»
Β. Νούσης


«Επείγουσα Διαδικτυακή Εκπαίδευση με ψηφιακά μέσα – Φάσεις Υλοποίησης και οι εικασίες προς διερεύνηση μελετώντας τα Στατιστικά δεδομένα Συμμετοχής των μαθητών στα Μαθηματικά τoυ γυμνασίου»
Κ. Ξεναρίου ,Μ. Κασσωτάκη


«Debating with Google Docs and StoryboardThat»
Αδάμος Αναστασίου, Δέσπ. Ανδρούτσου, Π. Γεωργάλας


«Αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας των συνεργατικών εργαλείων μέσω εκπαιδευτικού σεναρίου στην εκμάθηση ξένων γλωσσών»
Αγγελική Μεταλληνού, Λήδα Μαρία Μαυρίδου , Αγγ. Μπούζιου


«Εξ Αποστάσεως Μουσική Εκπαίδευση-Παιδαγωγικό Πλαίσιο και Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
Γ. Μπαφατάκη


EJERS Papers (Abstracts)
Στην ενότητα αυτή βρίσκονται τα Abstracts των άρθρων που υποβλήθηκαν, κρίθηκαν και παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, αλλά θα δημοσιευθούν στο διεθνές περιοδικό European Journal of Engineering Research and Science (EJERS).

Εργαστηριακές Συνεδρίες (Workshops)

Ομιλίες

«Η Αναστοχαζόμενη και Αμφίβια Σχολική Μονάδα»
Φραγκίσκος Καλαβάσης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καθηγητής Διδακτικής Μαθηματικών και Εκπαιδευτικής Μηχανικής
Α' Αντιπρόεδρος Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείαςματικών και Εκπαιδευτικής Μηχανικής
Α' Αντιπρόεδρος Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

ΧΟΡΗΓΟΙ 2023

 Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

  ΕΠΥ

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.