Επιτροπές

General and Program Chairs

  • Χρήστος Δουληγέρης, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καθηγητής
  • Νικόλαος Αλεξανδρής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ομότιμος Καθηγητής
  • Ιωάννης Καρύδης, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Επίκουρος Καθηγητής
  • Σπυρίδων Δουκάκης, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιo, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος ΙΕΠ
  • Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης, Δρ, πρ. Σχολικός Σύμβουλος / ΣΕΕ Πληροφορικής
  • Θεόδωρος Καρβουνίδης, Δρ, Πληροφορικός ΔΕ, και Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 Λοιπές Επιτροπές (υπό ανακοίνωση)

ΧΟΡΗΓΟΙ 2024

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

 Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

  ΕΠΥ

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.