Επιτροπές

General and Program Chairs

 • Χρήστος Δουληγέρης, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καθηγητής
 • Νικόλαος Αλεξανδρής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ομότιμος Καθηγητής
 • Ιωάννης Καρύδης, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Επίκουρος Καθηγητής
 • Σπυρίδων Δουκάκης, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιo, Επίκουρος Καθηγητής
 • Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης, Δρ, πρ. Σχολικός Σύμβουλος / ΣΕΕ Πληροφορικής
 • Θεόδωρος Καρβουνίδης, Δρ, Πληροφορικός, Δ/ντής Σχ. Μονάδας ΔΕ, και Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Τμήμα Πληροφορικής

Track Chairs - Special Session Organizers
       Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τομείς, με Πληροφορική, αλλά και γενικότερα με Ψηφιακά εργαλεία / ΤΠΕ, Νέες Τεχνολογίες (Αλφ/κά)
Πληροφορικής
 • Ευριπίδης Βραχνός, Δρ, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αττικής
 • Γεώργιος Κουτρομάνος, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εικονική & επαυξημένη πραγματικότητα, Περιβάλλοντα δημιουργίας Εικονικών Κόσμων, Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια/σενάρια
 • Παναγιώτης Μακρυγιάννης, MSc, υπ. PhD, Δντής Ε,Κ. Προγραμματισμός, Περιβάλλοντα
 • Σπύρος Παπαδάκης, Δρ, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αχαΐας, Πληροφορικής, Διδάσκων (Σ.Ε.Π) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
 • Σταμάτης Παπαδάκης Δρ, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης, Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
 • Ευάγγελος Παπακίτσος, Δρ, ΕΔΙΠ Α', ΠΑ.Δ.Α.,  Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού, Τηλεματικής και Κυβερνοφυσικών Συστημάτων
 • Ελένη Σεραλίδου, Δρ. Καθηγήτρια ΔΕ-ΠΕ86, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / Τμήμα Πληροφορικής

 Πρωτοβάθμια και προσχολικής Εκπαίδευση

 • Ζωή Καραμπατζάκη Δρ, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών, Περιφέρεια Αττικής
 • Χαρίκλεια Μπούτα, Δρ,, ΜΔΕ, Σύμβουλος Εκπάιδευσης ΠΕ70, Αττικής 
 Ιατρική και Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Ιωάννης Αποστολάκης Δρ., ΕΔΙΠ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Αυτοματισμοί και Γεωργική Μηχανολογία
 • Δημήτριος Λουκάτος, Δρ, ΕΔΙΠ, Γεωπονική Σχολή Αθηνών
Φιλολογικών μαθημάτων, Ιστορίας, Τέχνης, Μουσικής, Ξένων Γλωσσών, και Κοινωνικών Επιστημών 
 • Σοφία Κίτσου Δρ, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αττικής, Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ06)
 • Νικόλαος Λινάρδος Δρ, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αττικής, Φιλολόγων
 • Μαρία Νιάρη Δρ, Φιλόλογος

Μαθηματικών, Στατιστικής, Οικονομίας

 • Μαργαρίτα Καραλιοπούλου Δρ, ΕΔΙΠ, Τμήμα Μαθηματικών / ΕΚΠΑ
 • Νικόλαος Ματζάκος, Επίκουρος Καθηγητής. Παιδαγωγικό Τμήμα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • Δήμητρα Τζούμπα, υπ. Δρ, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αττικής, Μαθηματικών

Μηχανικών (Ηλεκτρονικών, Μηχανολόγων, Ναυτιλιακών)

 • Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος, Δρ. Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αττικής, Μηχανολόγων
 • Δημήτριος Κοτσιφάκος Δρ, Post-Doc, Ηλεκτρονικός, Δ/ντής Ε.Κ., Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Τμ. Πληροφορικής, Περιβάλλοντα WEB, L/CMS
 •  

ΧΟΡΗΓΟΙ 2023

 Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

  ΕΠΥ

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.