Πρακτικά 2021

A. Ενιαίος Τόμος (Download)


B. Αναλυτικά

Ομιλίες

Στην ενότητα αυτή βρίσκονται τα Abstracts των 14 προσκεκλημένων ομιλιών καθηγητών και καθηγητριών από οκτώ πανεπιστήμια της Ελλάδας και δύο του εξωτερικού, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Άρθρα Συνεδρίου


«Αντιλήψεις που μπορούν να επηρεάσουν τους Εκπαιδευτικούς στη χρήση τεχνολογιών στις τάξεις των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»
Ι. Τερζής, Α. Παπασαλούρος


«Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο δημοτικό σχολείο. Η οπτική των εκπαιδευτικών»
Ε. Τζαγκαράκη, Στ. Παπαδάκης, Μ. Καλογιαννάκης


«Απόψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση και τα εμπόδια αξιοποίησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία»
Μ. Τακτικού, Βασιλική Χρυσικού


«Διαθεματική Διδασκαλία της έννοιας των κανονικών πολυγώνων με αξιοποίηση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Scratch & Malt2»
Ε. Αντωνιάδη, Χ. Μάλλιαρης, Ε. Χούσου


«Διδακτική αξιοποίηση τεχνικών αναπαράστασης της γνώσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διδακτική προσέγγιση της θεματικής περιοχής του 1821»
Π. Γατσωτής, Β. Μπελεσιώτης


«Διδασκαλία με «ελεύθερα» περιβάλλοντα προσομοίωσης γέφυρας και μηχανοστασίου στον Τομέα Ναυτιλιακών επαγγελμάτων ΕΠΑ.Λ.»
Ευστ. Ζωγόπουλος, Ν. Διακάκης


«Διδάσκοντας τον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό στα πλαίσια συνεργατικού σχεδιασμού μέσω της δημιουργίας δύο μαθητικών κοινοτήτων πρακτικής υπό την Αιγίδα μιας Διασχολικής Συνεργασίας»
Ευαγγ. Δημουλά, Αικ. Ρήγα


«Διερεύνηση της Εφαρμογής της Επείγουσας Απομακρυσμένης Διδασκαλίας κατά την 1η Περίοδο της Πανδημίας μέσα από την Ανάλυση Περιεχομένου Δημοσιεύσεων στο Διαδίκτυο»
Μ. Σπανού, Α. Κώστας


«Διερεύνηση των ιδεών μαθητών Λυκείου σε σχέση με τη Θερμοδυναμική. Μια διδακτική παρέμβαση με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
Μ. Καμπόση, Δ. Τσέλιος


«Διερεύνηση των λόγων συμμετοχής ενηλίκων στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια»
ΠΧ. Παπαδήμας


«Ένα Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Σενάριο για το Ύψος του Ήχου»
Πην. Πανταζή, Ι. Λεύκος


«Επαυξημένη Εισαγωγή στο Μάθημα των Αγγλικών»
Αδ. Αναστασίου, Δ. Ανδρούτσου, Π. Γεωργάλας


«Επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια στη διάθεση του εκπαιδευτικού»
Α. Βαγγελάτος, Μ. Γαβριηλίδου, Μ. Φουντάνα, Γ. Σταματόπουλος, Χ. Τσαλίδης


«Εργαστηριακή κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες για την ενίσχυση και προαγωγή της ψηφιακής ικανότητας, στα πλαίσια προπτυχιακών σπουδών ανθρωπιστικών επιστημών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Α. Μαριδάκης


«Εφαρμογή ενός ασφαλούς και ευέλικτου συστήματος πιστοποίησης σε ασύρματα δίκτυα»
Β. Βασιλάκης


«Εφαρμόζοντας τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής»
Ε. Δερμιτζάκης


«"Hack the Map: Η Χάρτα του Ρήγα". Ένα καινοτόμο διεπιστημονικό πρόγραμμα αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση»
Κ. Διαμαντής, Β. Γεροντοπούλου, Μ. Παζαρλή


«Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων της πλατφόρμας e-class και e-me ως μέσων προώθησης των συνεργατικών πρακτικών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Γενικό λύκειο»
Κ. Καλαούζη


«Η Επίδραση της Επείγουσας εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας, λόγω Πανδημίας, στο Μάθημα της Πληροφορικής στην Γ τάξη Γυμνασίου και Α τάξη ΓΕΛ- ΕΠΑΛ»
Μαργ. Καραλιοπούλου, Κ. Μάλαμας, Ν. Χαλκίδης, Ε. Κανίδης


«Η προστιθέμενη αξία ΤΠΕ στη διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας»
Ε. Σταμάτη, Κ. Ζαχαρής


«Η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην διδασκαλία των Στοιχείων Μηχανών»
Νεκτ. Κοντολαιμάκης


«Η χρήση του προσομοιωτή γέφυρας στην διδασκαλία της ειδικότητας των Πλοιάρχων»
Δ. Τηνιακός, Τ. Θεοφανέλλης


«Η χρήση των Φορητών Συσκευών στη Διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/τριών: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση»
Δ. Σπανός, Α. Σοφός


«Ιστοεξερευνώντας με την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Europeana»
Αθ. Κακαλή

«Κατασκευή Έξυπνου Λαμπτήρα με Arduino: Μια Διδακτική Πρόταση Βασισμένη στις Πρόσφατες Οδηγίες του ΙΕΠ»
Π. Καζάκη


«Ο κοινωνικός εποικοδομισμός στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: ένα πλαίσιο αναφοράς για το μάθημα “Οικονομία”»
Γ. Παπαβασιλείου


«Ο Ρόλος των Προσαρμοστικών MOOCs στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»
Αλ. Παπαδημητρίου


«Ο Τροχός της Γνώσης - Ένα παιχνίδι για το μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου με τη χρήση κινητών συσκευών»
Ε. Σεραλίδου, Ζ. Λέτσιου, Χρ. Δουληγέρης


«Οι παράγοντες παιδαγωγικού σχεδιασμού εκπαιδευτικών λογισμικών: Η περίπτωση των αρχαίων ελληνικών κειμένων»
Π. Καραμανώλης


«Παιχνίδι προσανατολισμού με Πληροφορική ICT Orienteering με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821»
Μ. Γκουτουλούδη

«Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ανεστραμμένης τάξης»
Σ. Λαμπούδης, Σ. Σιάκας, Γ. Κορακάκης

«Προσεγγίζοντας τα Ψηφιακά Κόμικς τεχνο-παιδαγωγικά»
Αγγ. Μπούζιου, Αγγ. Μεταλληνού, Λ.Μ. Μαυρίδου

«Προστατεύω το δάσος, προστατεύω τη ζωή. Εκπαιδευτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο στα πλαίσια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας»
Α. Ζαλαβρά, Κ. Χριστόπουλος

«RecycloKids in action: εξ αποστάσεως διδακτική πρόταση με θέμα την ανακύκλωση κάνοντας χρήση Νέων Τεχνολογιών»
Πολ. Γιαννικόπουλος

«STEM Διδακτική Παρέμβαση σε Τάξη με Μαθητή με προβλήματα όρασης. Ο Ρόλος της Τεχνολογίας»
Σ. Κοτρέτσου, E. Κοντογούρη

«Σεβασμός για το περιβάλλον: Καινοτόμο σενάριο μικτής μάθησης»
Αικ. Ρεντζελά

«Συγκριτική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Γερμανία»
Σ. Κόφφας, Β. Χρυσικού

«Συνεργατικές Ηλεκτρονικές Τάξεις στο ΠΣΔ: ένα μοντέλο-πρόταση από το 2ο ΓΕΛ Ξάνθης»
Α. Εξαφτόπουλος

«Συνιστώσες της Υπολογιστικής Σκέψης στο παιχνίδι Maze (Google Blockly Games)»
Β. Μιχαλοπούλου, Μιχ. Μιχαλόπουλος

«Το εργαλείο της βιβλιοθεραπείας στο Γυμνάσιο»
Eυαγγ. Λιάπη

«Τοπολογίες παράλληλου προγραμματισμού στο Scratch και κατηγοριοποίησή τους με χρήση της ταξινομίας SOLO»
Αν. Λαδιάς, Θ. Καρβουνίδης

«Ψηφιακά Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Μια βιβλιογραφική επισκόπηση»
Γ. Παπαδοπούλου

«Covid19 and Digital Tranformation in Greek Secondary Educational System»
Ev. Dimoula

«Digital Technologies in Professional Education and Skills’ Development for Radiographers»
Kl. Konstantinidis, I. Apostolakis

«Encouraging learner-centred approaches to foster students’ creativity and innovation skills by implementing student-made e-books»
An. Voutyra

«On educational scenarios: case study Inkscape»
S. Fiste, T. Theofanellis

«STE(A)M Education in Kindergarten- The Case of the eTwinning Project "Captain Jim, Lassi and her Puppies - a STE(A)M Story"»
P. Sarmi, S. Gidari A. Stathopoulou, P. Koskidou, S. O. Gomes, R. Rodriguez

«Storm Tossed Sea Rocks in Pelion” an environmental synchronous online education program»
S. Savelides, E. Georgousis, R. Fasouraki, G. Papadopoulou, H. Drinia


EJERS Papers (Abstracts)
Στην ενότητα αυτή βρίσκονται τα Abstracts των άρθρων που υποβλήθηκαν, κρίθηκαν και παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, αλλά θα δημοσιευθούν στο διεθνές περιοδικό European Journal of Engineering and Technology Research (EJ-ENG)

Εργαστηριακές Συνεδρίες (Workshops)Ειδική ΣυνεδρίαΧΟΡΗΓΟΙ 2021

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

 Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

 ΕΠΥ

 

 ΚΕΠΠ/ΠΑΠΕΙ

 

  ORACLE

 

Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. Παν/μιου Δυτικής Αττικής

 

 

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ 2023

 Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

  ΕΠΥ

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.