Συμμετοχή

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η παρακολούθηση του Θερινού Σχολείου δεν προϋποθέτει γνώσεις προγραμματισμού. Επίσης, απαιτεί την καταβολή διδάκτρων. Ενδεικτικά, μπορούν να παρακολουθήσουν:
• φοιτητές (ανεξάρτητα γνωστικού αντικειμένου σπουδών),
• μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
• καθώς επίσης και άλλοι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.
Για να κατοχυρώσετε τη θέση σας στο Θερινό Σχολείο θα πρέπει να στείλετε αρχικό email με θέμα “Αίτημα για Συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο” στην ηλεκτρονική διεύθυνση seminaria@teiion.gr. Στο email αυτό θα πρέπει να αναγράφετε το ενδιαφέρον σας, την ιδιότητά σας (μαθητής, φοιτητής κτλ.), την ηλικία σας, στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό), τόπος κατοικίας και τον λόγο που θέλετε να συμμετάσχετε. Ο τρόπος με τον οποίο θα καταβληθούν τα δίδακτρα των 80 Ευρώ θα σας ανακοινωθεί με επακόλουθο email σε μελλοντική στιγμή. Θα ισχύει 10 ευρώ έκπτωση για κατοχυρώσεις θέσεων που θα γίνουν έως 2-06-2017. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.